2019-08-05 Speelweek

Locatie: De Kronkel, Vissenaken

Datum: 5 augustus 2019 – 9 augustus 2019

Maximum aantal deelnemers: 40

Uiterste Inschrijfdatum: 15 mei 2019 (INVULFORMULIER ONDERAAN)

De speelweek is een week zomeropvang voor onze kinderen (van 2,5 tot 10 jaar) in ons eigen dorp. De ouders staan, met de hulp van de Gezinsbond en enkele oppassers uit ons dorp, zelf in voor de organisatie.


De Speelweek 2019 zal doorgaan van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus in en rond zaal De Kronkel.

Het is een week vol plezier en spel voor kinderen van 2,5 t.e.m. 10 jaar. Alle ouders dragen hun steentje bij om de kinderen op te vangen (minstens een half dagje meedraaien) en leuke activiteiten te voorzien. Op donderdag gaat het er meestal iets avontuurlijker aan toe want dan is het de ‘papa-dag’, volledig uitgedacht en uitgewerkt door de papa’s.

Praktisch:

  • Online inschrijven is mogelijk vanaf 15 maart tot 15 mei 2019 op onze website www.gezinsbondvissenaken.be/speelweek. Plaatsen zijn beperkt!
  • De prijs bedraagt 40 euro voor het oudste kind, 35 euro voor het 2de, 30 euro voor het 3de … (telkens 5 euro minder voor het volgende kind in hetzelfde gezin). Schrijf het inschrijvingsgeld over op het rekeningnummer van de Gezinsbond Vissenaken BE66 1430 5544 9143 met vermelding van “Speelweek Gezinsbond +  naam kind(eren)”. (Overschrijven tijdens inschrijfperiode).
 • Attest verkrijgbaar als bewijs voor belastingsvermindering voor kinderopvangkosten.
Elk jaar is er grote interesse in de Speelweek en de plaatsen zijn beperkt. Om de administratieve verwerking van de inschrijvingen/betalingen vlot te laten verlopen noteren we hieronder de inschrijvingsafspraken:
 1. Je inschrijving is pas geldig na betaling van:
 • het lidmaatschap van de Gezinsbond. (Zorg dat je je lidmaatschap al in orde brengt vooraleer je het inschrijvingsformulier online invult. Je lidnummer is immers een verplicht veld om het formulier verder te kunnen invullen.)
 • de deelnameprijs. (We verwachten dat de betaling gebeurt binnen de 5 dagen na online-inschrijving. Indien dit niet het geval is, vervalt je inschrijving. Zo komt er plaats vrij voor diegenen die op de reservelijst staan).
 1. Het maximum aantal deelnemende kinderen is 40.
 2. De online inschrijvingsdatum telt om de volgorde van inschrijving te bepalen.
 3. Wanneer er 39 kinderen zijn ingeschreven, laten we nog de kinderen van 1 gezin toe. (Hierdoor kan het gebeuren dat het maximum aantal deelnemers net overschreden wordt. Maar dit is om broer/zus de mogelijkheid te bieden samen aan de Speelweek te kunnen deelnemen.)
 4. Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, halen we het inschrijvingsformulier zo snel mogelijk van de website.
 5. Dan verschijnt er een invulformulier voor de reservelijst online. Wanneer een inschrijving vervalt, omdat de betaling niet binnen de 5 dagen gebeurd is, laten we per mail aan de eerstvolgende op de reservelijst weten dat hij/zij nog kan inschrijven.
 6. Wanneer alle inschrijvingen in orde zijn met hun betalingen, halen we ook het invulformulier voor de reservelijst van de website.

We plannen 3 werkgroepvergaderingen ter voorbereiding.

De 2de werkgroepvergadering gaat door op donderdag 23 mei 2019, om 20u in Zaal C van De Kronkel (ingang langs de achterzijde aan de parking). De ouders van de ingeschreven kinderen werken de weekplanning verder uit.

Voor extra info en vragen kan je terecht op gezinsbond.vissenaken@nullskynet.be.

Sfeerbeelden van de editie 2018

Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.gezinsbondvissenaken.be/speelweek
Twitter